2/05/2022

HR ljudski resursi i prelazak na euro 2022. godine

U trenutku dok ovo pišemo, krajem travnja 2022. godine, Republika Hrvatska još uvijek čeka da Vijeće EU potvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za naš ulazak u eurozonu. Nakon toga, ako dobijemo “zeleno svjetlo”, službeno kreće procedura prelaska na euro. To znači da se sve smjernice oko prelaska na euro, opisane niže u tekstu, još uvijek ne mogu primijeniti jer fiksni tečaj konverzije još nije definiran. Tečaj konverzije s kojim se barata je onaj s kojim je RH ušla u proces, on se može promijeniti na ljeto, tako da je pogrešno već sada koristiti taj tečaj za bilo kakav dualni prikaz cijena.

Očekivani slijed događaja koji prethode službenoj objavi prelaska na euro:

  • početkom lipnja 2022. godine Europska središnja banka (ECB) bi trebala objaviti “convergence report” za Hrvatsku
  • temeljem tog reporta EU komisija daje preporuku o ulasku Hrvatske u eurozonu, vjerojatno negdje do kraja lipnja
  • početkom srpnja (na zasjedanju 8. srpnja) Vijeće EU donosi odluku temeljem preporuke i convergence reporta

 

Ta odluka Vijeća EU nije puka formalnost, prvenstveno zbog galopirajuće inflacije kojoj smo svi svjedoci zadnjih mjeseci. Uvjeti za ulazak u eurozonu precizno su definirani pa tako povijest prelazaka drugih EU članica sadrži primjer Litve koja u prvom pokušaju nije zadovoljila kriterije te je nakon toga čekala desetak godina za prelazak na euro.

Pod pretpostavkom da dobijemo očekivano dopuštenje od Vijeća EU u srpnju, postupak prelaska ima već sad definirana dva termina:

  • od 5.9.2022. nastupa obaveza dvojnog prikaza cijena, u kunama i eurima, u B2C (Business to Consumer) segmentu poslovanja.
  • od 1.1.2023. nastupa kompletno prebacivanje poslovanja na euro, uz još godinu dana obaveze dvojnog prikaza cijena (krajnji iznos konvertiran u kune) za B2C segment

 

U ovom vremenskom slijedu primjećuje se kratko vrijeme koje nam je ostavljeno od službene objave tečaja za konverziju do obaveze dvojnog prikaza cijena, vjerojatno manje od dva (ljetna) mjeseca.

 

Obaveza dvojnog prikaza cijena od rujna 2022. godine

Ova obaveza se odnosi isključivo na B2C poslovanje. U B2B (Business to Business) i B2G (Business to Government) poslovanju nema obaveznog dvojnog prikaza cijena.

To znači da svi dokumenti koji se izdaju krajnjem kupcu fizičkoj osobi moraju imati ukupni iznos za plaćanje prikazan dodatno u eurima koju su dobiveni konverzijom iz kuna po fiksnom tečaju. Taj tečaj također mora biti iskazan na dokumentu. Ovo se odnosi na račune, ponude, potvrde narudžbi, odnosno sve dokumente koji se isporučuju kupcu te sadrže iskazan financijski iznos. Bitno je naglasiti da je potrebno prikazati, konvertiran u eure, samo ukupan iznos za plaćanje, ne i razradu cijene, iznose rabata i slično. Također, dvojno se moraju prikazati cijene oglašene na web shopu, maloprodajne cijene na policama u trgovinama ili na naljepnici na samom proizvodu.

 

Obaveze za ljudske resurse (HR) prema zaposlenicima

HR – odnose sa zaposlenicima – u gore opisanoj podjeli smještamo u B2C segment. Znači da već ovog rujna morate omogućiti dvojni prikaz iznosa u dokumentima koje izdajete zaposlenicima. To se odnosi na npr. isplatne liste iz obračuna plaća gdje se krajnji iznos za isplatu zaposleniku mora prikazati u kunama te konvertiran u euro.
Prema naputku Ministarstva gospodarstva obračun putnog naloga izuzet je od obveze dualnog prikaza iznosa pa na tom dokumentu nije potreban dualni prikaz.

 

Prelazak na euro u siječnju 2023. godine

Od 1.1.2023. godine potrebno je kompletno poslovanje tvrtke ili organizacije voditi u eurima – znači da je potrebno početno stanje svih evidencija konvertirati u eure te dalje sve transakcije voditi u eurima.

Što se tiče poslovanja HR odjela tu će biti kompleksan obračun prve plaće u 2023. godini (plaća za prosinac 2022. godine koja se isplaćuje u siječnju 2023. godine) jer nju je potrebno obračunati u eurima, uručiti zaposlenicima platne liste u eurima (s iznosom za isplatu konvertiranim u kune još godinu dana nakon prelaska na euro), isplatiti u eurima, prijaviti JOPPD u eurima, ali knjižiti u prethodnu godinu u kunama.

 

Integracija na online servise zakonodavca

Online servisi države (JOPPD, ePorezna, Fiskalizacija, e-Račun itd..) ostaju bez promjena u 2022. godini, znači na njih se šalju isključivo iznosi u kunama, bez mogućnosti dualnog slanja iznosa. Za događaje u 2023. godini ti servisi će primati isključivo iznose u eurima.

 

Što je još bitno za HR odjel

Prema informacijama koje imamo, ugovori o radu sa zaposlenicima do kraja godine popunjavaju se u kunama (ugovoreni bruto iznos) te s prelaskom u 2023. godinu neće biti potrebno postojeće ugovore o radu proširivati aneksom zbog konverzije iznosa u eure. Međutim ugovore o djelu te autorske honorare morate na novi način pripremati već od ljeta 2022. jer iznos za isplatu (neto) u tim ugovorima mora biti prikazan dvovalutno. U slučaju ste u takvim ugovorima do sada iskazivali samo bruto iznos, od ljeta 2022. obavezno se mora u ugovoru o djelu i autorskom honoraru prikazati i dvovalutni neto iznos.

Povezani članci

10/11/2020

Mora li obračun plaća biti HR dio?

Ovo je tema koju nas često potencijalni korisnici pitaju, moraju li kod uvođenja HR Portala mijenjati svoj postojeći program za obračun plaća. U ovom postu pojašnjavamo koje su prednosti pune integracije HR Portala s Obračunom plaća.

Copyright © 2024. MIT Software d.o.o.